Cyrilometodské slávnosti 2022


Vráťte sa o 1200 rokov späť na hradisko neznámeho kniežaťa už túto sobotu 9. júla 2022 na Hradisku Valy v Bojnej. Prežite na vlastnej koži slávnu históriu Veľkej Moravy prostredníctvom školy písania v hlaholike, lesnej pedagogiky dobových remesiel, lukostreľby, prezentácie kuchyne našich predkov či včelárstva a koštovky medovín.

8. ročník Cyrilometodských slávnosti v Bojnej vám priblíži prácu Sokoliarov kráľa Svätopluka, príbeh zvonu z Bojnej i ukáže vtedajšie dobývanie brány hradiska. Na mieste nálezu najstarších kresťanských pamiatok na Slovensku je v programe pripravená Slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať biskup MONS. František Rábek.

Návštevníci tu aj prostredníctvom dobových skupín z čias Slovanov vniknú do vtedajšieho života dobového tábora uvidia šermiarsko-divadelné vystúpenia. Pre nadšencov histórie je pripravená prednáška Archeologického ústav SAV v Nitre či komentované prehliadky hradiska spoločne so sprievodcom, kde sa dozvedia informácie o vzniku a význame hradiska, zaujímavostí o živote našich predkov a aj o tom, čo predchádzalo zániku a znovu objaveniu pokladov na hradisku v Bojnej.  Pre najmenších je pripravené množstvo historických aktivít a dobových atrakcií.


PROGRAM CYRILO-METODSKÝCH SLÁVNOSTÍ V BOJNEJ 2022


11.00 Otvorenie slávností, komentovaná prehliadka historického tábora

12.00 Včelárstvo na Veľkej Morave, začiatok ochutnávky medovín

12.30 Rezbársky plenér Bojná 2022, vyhodnotenie

13.00 Sokoliari kráľa Svätopluka

14.00 Príbeh Bojnianskeho zvona, prednáška Archeologického ústavu SAV v Nitre

14.30 Detská cesta bojovníka

15.00 Dobývanie brány hradiska

16.00 Slávnostná svätá omša celebruje Mons. František Rábek, biskup – ordinár Ordinariátu OS a OZ SR

17.00 Dobový spolok Satyros, šermiarske vystúpenie

17.30 vyhlásenie Kráľa medovín

18.00 Ukončenie slávností

www.bojna.skwww.hradiskovaly.sk


Slovanské hradisko Valy v Bojnej v okrese Topoľčany patrí k výnimočným ranostredovekým náleziskám svojho druhu v strednej Európe. V ostatných rokoch sa stalo jednou z odborne i mediálne najsledovanejších archeologických lokalít na Slovensku. O túto nemalú pozornosť sa jednoznačne pričinilo aj organizovanie ranno stredovekého festivalu s názvom Cyrilometodské slávnosti v Bojnej.

Jedinečný zážitok prežitia života našich predkov umocňuje aj skutočnosť, že podujatie je organizované priamo na mieste kde viac ako 1200 rokov späť pulzoval rušný život vtedajšieho mocenského centra Veľkej Moravy.

Vďaka dobovému táboru, ochutnaním pôvodných jedál Slovanov, remeslám či skúšaním zbraní vtedajšej armády vzdelávaním sa písania v hlaholike a bojom o hradisko zažijete sa prenesiete na sídlo neznámeho kniežaťa.

Na podujatí sú každoročne pripravené:

–  scénicko – divadelné dobovévystúpenia, sokoliari, turnaj o najlepšieho bojovníka hradiska, bitka o hradisko, dobové hudobné vystúpenie, škola písania v hlaholike, stredovek na živo, dobová kuchyňa, komentované prehliadky (čo nové na hradisku), slávnostná bohoslužba na Valoch….

Podujatie sa koná každoročne v mesiaci júl.

(V roku 2020 je podujatie na základe opatrení ÚVZ SR proti šíreniu nového koronavírusu  preložené na nasledujúci rok. Za pochopenie ďakujeme.)