Obnova východnej brány Hradiska Valy tradičnými postupmi

Bojná – Hradisko Valy – Ukončenie archeologickej sezóny 2019

Bojná na mape Cyrila a Metoda v medzinárodnom projekte

RTVS – Slovensko v obrazoch – Hradisko VALY prepisuje históriu

MARKÍZA – TV Noviny – Spanie v slovanskej polozemnici (reportáž)

Prilba z Bojnej – (Veľká Morava – Hradisko Valy)