Rekonštrukcia slovanskej brány na hradisku


Výstavba obrovskej slovanskej brány na archeologickom nálezisku Valy v Bojnej je ukončená a jej slávnostné odovzdanie prebehlo vo veľkom štýle a to na Cyrilometodských slávnostiach v Bojnej 7.7.2018 priamo na hradisku Valy. Podľa slov starostu Jozefa  Stankovského, prechádzala Najväčšia rekonštrukcia slovanskej brány v strednej Európe viacerými zmenami. „Museli sa nanovo robiť prepočty, muselo sa zohľadniť zvetrané podložie, robili sa záťažové simulácie na nosnosť, na vietor a ďalšie faktory. Najviac sme sa trápili so simuláciou náporu vetra, ale podarilo sa nám ju nadimenzovať tak, aby spĺňala všetky požiadavky.“
Bránu z 9. storočia rekonštruovala obec BOJNÁ za pomoci archeológov z Archeologického ústavu SAV v Nitre či dobrovoľníkov.

Rekonštrukcia brány pozostáva z drevenej veže s výškou 11 metrov. Celková šírka rekonštrukcie je zhruba 12 metrov. Brána v minulosti stála nad priechodom do slovanského hradiska, tunel slúžil ako bezpečnostný prvok na ničenie nepriateľov, ktorý sem prenikli. Drevená veža  má 2  podlažia, v ktorých obec zriadi expozíciu.

Podľa slov archeológa Karola Pietu, je reálna priestorová rekonštrukcia východnej brány najlepším predmetov prezentujúcim verejnosti mimoriadne staviteľské umenie starých Slovanov, ktorí si trúfali aj na takéto monumentálne stavby s použitím hliny, kameňa a dreva. Slovania v Bojnej mali až dve brány – východnú a západnú. Pri výskume východnej brány sa archeológom podarilo zachytiť mnohé drevené súčasti tejto stavby, ktoré pri požiari hradiska v 10. storočí zuhoľnateli a vďaka tomu sa zachovali pod zemou dodnes.

Investorom stavby je obec Bojná, ktorá na projekt získala dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jej cieľom je priblížiť verejnosti, ako Slovania na tomto mieste žili. Bojná je najväčším doposiaľ objaveným slovanským náleziskom na území Slovenska. Aglomerácia vtedajších obyvateľov, našich predkov sa skladala z minimálne piatich hradísk a začiatkom 9. storočia tu sídlil miestny kniežací rod. Najväčšie hradisko Valy malo rozlohu 12 hektárov a jeho hradby mali dĺžku takmer dva kilometre.

 

REKONŠTRUKCIU SLOVANSKEJ BRÁNY JE MOŽNÉ NAVŠTÍVÍŤ KAŽDÝ DEŇ BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA