Zaujímavosti


Vyštudoval dejiny filozofie, psychológiu a sociológiu a po celý svoj profesionálny život sa venoval pedagogickej činnosti, pričom publikoval viac ako 50 odborných prác Po päťdesiatke svojho veku sa jeho záujem sústredil tiež na archeológiu; štúdiom a  konzultáciami s expertami sa ako autodidakt vypracoval na znalca v oblasti včasnostredovekej kampanológie V deväťdesiatych rokoch 20. storočia vyhľadával na domácich aj zahraničných burzách […]

Najväčšie slovanské nálezisko odkrýva tajomstvá: Pri Bojnej ryžovali zlato a kuli železo Slovanské hradisko v Bojnej má opäť východnú bránu Archeológovia objavili v Bojnej železný poklad, Slovania si ho ukryli do pece Archeologické nálezisko Valy v Bojnej – Rádiovíkend pozvánky a reportáže

Hradisko Bojná I – VALY O dejinách výskumu najväčšieho hradiska v mikroregióne Považského Inovca sa zmienili viaceré doterajšie publikácie a staršiu literatúru o lokalite uvádzajú početné novšie práce. Je však potrebné na tomto mieste upozorniť na ďalšie neznáme, resp. dosiaľ nedostatočne zdôraznené skutočnosti z mikrodejín poznávania tejto lokality v minulých desaťročiach. V staršej literatúre sa […]

PhDr. Karol PIETA, DrSc. v súčasnosti pôsobí ako zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre a jeho vedeckou špecializáciou je stredoeurópska archeológia doby laténskej, rímskej a sťahovania národov, včasný stredovek (Kelti, Germáni, Slovania), experimentálna archeológia a počiatky kresťanstva. Je autorom viac ako 235 publikácií a nositeľom ocenenia Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.   Prvým impulzom pre […]