Právo reprezentovať Slovensko dosiahla vďaka Cene Slovenskej republiky za krajinu 2022, ktorú prevzala starostom obce Bojná, Jozefom Stankovským, v pondelok 24.10.2022, za koncepčným súborom cielených rozvojových aktivít s názvom  „Ku koreňom“, ktoré sú zamerané na zhodnocovanie kultúrno-historického potenciálu územia obce Bojná, viažuceho sa na jej unikátne archeologické lokality z čias Veľkej Moravy.

Ocenená bola priamo štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR, Jurajom Smatanom počas slávnostného podujatia v Banskej Bystrici. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Ocenenie je čestným uznaním za dlhodobý a systematický prístup k ochrane jedinečného kultúrneho dedičstva, jeho popularizáciu a sprístupňovanie prostredníctvom zážitkových foriem poznávania histórie.