Múzeum Veľkej Moravy v Bojnej


“Archeologické múzeum Veľkej Moravy v Bojnej zriadila obec za spolupráce Archeologického ústavu v Nitre v roku 2012.

Múzeum má pre svojich návštevníkov pripravené niekoľko stoviek archeologických nálezov, ktoré svojim počtom či jedinečnosťou predstavujú raritu nielen na Slovensku. S nálezov tu najviac dominujú ranokresťanské pamiatky zo začiatku 9. storočia preukazujúce prítomnosť a šírenie kresťanstva na našom území ešte pred príchodom Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Konkrétne ide o súbor šiestich pozlátených reliéfnych plakiet z prenosného oltára. Okrem plakiet je zaujímavým aj zvon so železným srdcom, ktorý bol objavený v roku 1997 a je unikátom i v celej strednej Európe, pretože je typovo zhodný s doteraz najstarším zachovalým kresťanským bronzovým zvonom, ktorý sa našiel v talianskom Canine. Množstvo týchto nálezov ako aj artefaktov s kresťanskou symbolikou prepísali dejiny nielen na našom území.

Medzi vystavenými artefaktmi sú originálne nálezy šperkov, ako lunicové náušnicehviezdicovým príveskom, závesky k náhrdelníku v tvare polmesiaca, ktoré patrili do ženskej výzdoby. Z mužských šperkov sú tu vystavené napríklad ozdoby opaskov ako súčasť predovšetkým vyššej spoločenskej vrstvy. V bojnianskom súbore sú tieto nákončia zastúpené viacerými kusmi a majú prevažne jazykovitý tvar.

Múzeum má pre návštevníkov pripravené aj nálezy z oblasti vojenstva. Bojové sekery patrili v 8. a 9. storočí k základnej výbave vtedajšieho bojovníka. Vzhliadnuť tu je tiež možné strelky šípov, vzácne bronzové pozlátené nákončie puzdra meča, ozdoby konského postroja, zubadlá ostrohy… Mimoriadnym nálezom z oblasti vojenstva sú okovy pre zajatcov alebo otrokov, ktoré sa našli na hradisku.

Pre zobrazenie bežného života ľudí v rannom stredoveku tu tiež môžeme vidieť množstvo poľnohospodárskeho a remeselníckeho náradia. V nálezoch z Bojnej je množstvo radlíc rôznych tvarov, motýk, kosákov a okrem nich sa na hradisku aj tzv. nôž na letninu. Mal zahnuté ostrie na osekávanie koncov konárov s lístím, ktoré bolo krmovinou na zimu. Vystaveným artefaktom ako doklad živočíšnej výroby poľnohospodára sú perové ovčiarske nožnice. Používali sa na strihanie oviec, mali však aj širšie uplatnenie ako predmet dennej potreby. Vďaka ďalším nálezom, ktoré sú súčasťou expozície, vieme aj to že hradisko bolo kováčsky zamerané. Patria sem kladivá, kliešte, sekáče, klinová nákova a nákova s otvorom na vyťahovanie drôtu….

Expozícia múzea tiež ponúka originálne nálezy hrivien, ako vtedajšieho platidla, nástrojov na spracovanie dreva, zaobstarania stravy, typickej slovanskej keramiky či iných zaujímavostí, ktoré patrili do vtedajšieho života Veľkej Moravy.“