Hradisko v kocke


Bojná – Hradisko Valy, bola jednou z mála lokalít, kde po zániku už nepokračovalo trvalé osídlenie a zničené hradisko postupne upadlo do zabudnutia aj so všetkým bohatstvom, ktoré sa tam v čase náhleho zániku nachádzalo. Na základe tohto faktu množstvo odborníkov a vedeckých pracovníkov prirovnáva vtedajšie miestne osídlenie k lokalitám podobne ako Mikulčice či Pompeje vďaka úžasným zdrojom poznania pre dnešnú archeológiu. Pred zaradením Bojnej na mapu archeologických lokalít objavili hradiská v tejto lokalite rôzni hľadači pokladov, ktorí spôsobili veľké škody tým, že sa zmocnili najzaujímavejších nálezov

Systematicky archeologický výskum tu prebieha od roku 2007 a vďaka nemu sa podarilo zaistiť nielen tisíce nálezov ale aj pospájať množstvo faktov a vyrozprávať príbeh vtedajšieho mocenského centra so sídlom nám neznámeho kniežaťa.

Hradisko Valy pri Bojnej bolo v 9. storočí dôležitým výrobným, obchodným a misijným strediskom a sídlom slovanskej spoločenskej elity. Väčšina doteraz získaných hnuteľných pamiatok patrí do doby Nitrianskeho kniežatstva z prvej tretiny 9. storočia. Hradisko Valy – spolu s významnými kniežacími dvorcami v neďalekej Nitrianskej Blatnici a v Ducovom na druhej strane pohoria – existovalo aj v čase Veľkej Moravy. Podľa stôp požiaru opevnenia, početných nálezov zbraní a množstva ukrytých pokladov toto hradisko zaniklo začiatkom 10. storočia. Jeho podrobnejšie osudy zisťujú archeologické vykopávky. Originálne nálezy z náleziska je možné vidieť v expozícií Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej.