Obec Bojná pri príležitosti 10. ročníka Cyrilometodských slávností na Hradisku Valy vydáva zberateľskú 0 Eurovú bankovku. Bankovka zobrazuje monumentálnu vstupnú bránu na Veľkomoravské Hradisko Valy a jedny z najstarších kresťanských artefaktov Európy: pozlátené plakety z prenosného oltára a zvon z Bojnej, ktorý je jedným zo štyroch najstarších kresťanských zvonov v Európe.

Zvon z Bojnej vo Vatikáne

Motív bankovky zahŕňa aj vyobrazenie pápeža Františka so zvonom z Bojnej, ktoré vzniklo počas generálnej audiencie 22. septembra 2021 vo Vatikáne. Ako poďakovanie za návštevu Slovenska bola pápežovi odovzdaná bronzová replika zvonu, ktorý je súčasťou Vatikánskych múzeí. Pápež František si zvon vyskúšal a zazvonil na ňom, počujúc zvuk z 9. storočia.

 

Hradisko Valy – Historické mocenské centrum

Hradisko Valy bolo v 9. storočí významným mocenským, misijným a obchodným strediskom. Lokalita je jedným z najvýznamnejších archeologických nálezísk v strednej Európe, bohatá na tisícky nálezov a známa nálezmi pozlátených plakiet a zvonu z Bojnej, prinesených na naše územie ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.


Unikátnosť bankovky utvrdzuje aj miesto jej zadováženia

Bankovku si zadovážite iba na 10. ročníku – Cyrilometodských slávností 6.7.2024. na Hradisku Valy v Bojnej.

Vstup na podujatie je zdarma. Oficiálna distribúcia bankoviek začne o 12.00 hodine po jej slávnostnom pokrstení a uvedení na európsky trh zberateľských bankoviek.

Nová bankovka z Bojnej: Veľkomoravské dedičstvo v rukách zberateľov.