Pozrite si krátky umelecký film z dielne pána Dvořáka – ZVON.

Film bol vytvorený pri príležitosti predstavenia nájdeného zvonu z Bojnej ako jedného z najstarších kresťanských zvonov dochovaných v Európe.