Počas generálnej audiencie 22. septembra 2021 v aule Pavla VI. vo Vatikáne bol na poďakovanie za návštevu Slovenska odovzdaný do rúk pápeža Františka dar v podobe symbolu počiatkov kristianizácie Slovenska. Darom pre pápeža Františka je bronzováreplika jedného z najstarších kresťanských zvonov Európy, ktorý už v 9. storočí tvoril súčasť liturgie našich predkov.

Zvon z Bojnej odliali symbolicky v deň príchodu pápeža Františka na naše územie. Za prítomnosti členov Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky ako aj Slovenského veľvyslanca pri Svätej stolici, Mareka Lisanského, ho odovzdal za obec Bojná jej zástupca, starosta obce, Jozef Stankovský. Pri odovzdávaní tohto vzácneho daru si pápež František vyskúšal aj jeho funkčnosť a zazvonil na ňom, aby počul jeho zvuk, ako ho mohli počúvať Slovania v 9. storočí. Bronzová replika jedného z najstarších kresťanských zvonov Európy, je totiž funkčná a je prvou presnou replikou objaveného zvonu.

Tento zvon ako aj ďalšie jedinečné pamiatky, ktoré sa v obci Bojná objavili počas dlhoročného archeologického výskumu, sú vzácnym svedectvom a dokladom živej kresťanskej viery slovenského ľudu žijúceho na tomto území od 9. storočia až do súčasnosti.

Zaujímavosťou je aj fakt, že jedinečný zvon z Bojnej je typovo zhodný s rovnako dobre zachovaným zvonom z 9. storočia, ktorý sa našiel v stredotalianskej obci Canino a je vystavený vo Vatikánskych múzeách v Ríme.