Cyrilometodské slávnosti 2024


Prežite na vlastnej koži slávnu históriu Veľkej Moravy prostredníctvom školy písania v hlaholike, lesnej pedagogiky, dobových remesiel, lukostreľby, prezentácie kuchyne našich predkov či ukážky veľkomoravskej svadby. Pre najmenších je pripravené množstvo historických aktivít a dobových atrakcií.


PROGRAM CYRILO-METODSKÝCH SLÁVNOSTÍ V BOJNEJ 2024

11:00 Otvorenie slávností, Turnaj o najlepšieho Bojovníka

12:00 Slávnostné vydanie zberateľskej Eurobankovky a spustenie predaja

12:30 Komentovaná prehliadka hradiska a historického tábora

13:30 Sokoliari kráľa Svätopluka

14:30 Detská cesta bojovníka

15:00 Dobývanie brány hradiska

16:00 Slávnostná sv. omša & celebruje Mons. Jozef Jančovič, dekan Bohosloveckej fakulty UK Bratislava

17.00 Historická módna prehliadka

18:00 Ukončenie slávností


www.bojna.skwww.hradiskovaly.sk


Slovanské hradisko Valy v Bojnej v okrese Topoľčany patrí k výnimočným ranostredovekým náleziskám svojho druhu v strednej Európe. V ostatných rokoch sa stalo jednou z odborne i mediálne najsledovanejších archeologických lokalít na Slovensku. O túto nemalú pozornosť sa jednoznačne pričinilo aj organizovanie ranno stredovekého festivalu s názvom Cyrilometodské slávnosti v Bojnej.

Jedinečný zážitok prežitia života našich predkov umocňuje aj skutočnosť, že podujatie je organizované priamo na mieste kde viac ako 1200 rokov späť pulzoval rušný život vtedajšieho mocenského centra Veľkej Moravy.

Vďaka dobovému táboru, ochutnaním pôvodných jedál Slovanov, remeslám či skúšaním zbraní vtedajšej armády vzdelávaním sa písania v hlaholike a bojom o hradisko zažijete sa prenesiete na sídlo neznámeho kniežaťa.

Na podujatí sú každoročne pripravené:

–  scénicko – divadelné dobovévystúpenia, sokoliari, turnaj o najlepšieho bojovníka hradiska, bitka o hradisko, dobové hudobné vystúpenie, škola písania v hlaholike, stredovek na živo, dobová kuchyňa, komentované prehliadky (čo nové na hradisku), slávnostná bohoslužba na Valoch….

Podujatie sa koná každoročne v mesiaci júl.

Slovensko má unikátnu zberateľskú bankovku, oslavujúca dedičstvo Veľkej Moravy!

Bankovku si zadovážite iba na 10. ročníku – Cyrilometodských slávností 6.7.2024. na Hradisku Valy v Bojnej.

Vstup na podujatie je zdarma. Oficiálna distribúcia bankoviek začne o 12.00 hodine po jej slávnostnom pokrstení a uvedení na európsky trh zberateľských bankoviek.

Nová bankovka z Bojnej: Veľkomoravské dedičstvo v rukách zberateľov.